ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಣಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
SIMS invites tender for providing Security Services for a period of One Year

Last Date for E-Tender Submission : 21-08-2020
E-Tender Portal : eproc.karnataka.gov.in

TENDER NOTIFICATION