ವಾಹನ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು (ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ)   ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ […]

ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಣಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ – ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ […]