ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ೨ನೇ ಮತ್ತು ೩ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.  ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಜರ್ನಲ್ಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ನೂತನ ತಂತ್ರಾಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ , ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

 

Quick Links

 
List of Books and Journals Available
  • List of Books (pdf)
  • List of Journals (pdf)
  • BOOK CD's (pdf)
  • SC / ST Books (pdf)

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಯ

ಸೋಮವಾರ ದಿಂದ ಶನಿವಾರ  – 8:00 am to 9:00 pm.
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ                 – 8:00 am to 1:00 pm.

ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಾಳಿಗಳು — 02

ಮೊದಲ ಪಾಳಿ    : 8:00 am to 3:00 pm.
ಎರಡನೇ ಪಾಳಿ  :  3:00 pm to 9:00 pm.

Library building

Library and information center 1700 sq ft of floor area spread over in 2nd floor and 3rd floor with provision for.
Sections Capacity
Text book reference section – 200
Periodical section – 30
Audio visual section – 25
Digital library. Online services ( Internet. HELIENET Services & Meddlers ) E-Resource. Printing Facilities – 25
Librarians office section – 02
Own books reading room – 100
Acquisition section

Library staff:

The library services depend on the professionals staff. A medical college library requires academically and professionally well-service- qualified staff. As the library ( Information center) is a growing organism. The number of library staff of SIMS library should be increased commensurate with the growth in the book collection budget and users.

Lakshana kumar BM. — Senior Librarian.
Santhosh GS — Deputy Librarian.
Raghavendra SK — Asst Librarian.

Others working Staff

Shambhulinga SN — Group “ D”
Balakrishna H — Group “ D”
Lakshmane Gowda E – Group “ D”
Supporting Staff — 04.
Services Rendered by the library:

Reference Service

Bibliographic Service
Circulation Service
Electronic Information Service
a. E-Journals
b. E-books
c. Printing
d. Pub med
e. MEDLARS
f. Online Search

a. Photocopying
b. Documentation
c. Indexing and Abstracting

SIMS_Library
SIMS_Library
SIMS_Library
SIMS_Library
SIMS_Library
SIMS_Library
SIMS_Library
SIMS_Library
SIMS_Library
SIMS_Library
SIMS_Library
SIMS_Library
Digital Library
Reference Section
library_photos_sims_pagenumber.005
Circulation Counter
Library-Staff
Own books reading room
previous arrow
next arrow
Digital Library
Reference Section
library_photos_sims_pagenumber.005
Circulation Counter
Library-Staff
Own books reading room
previous arrow
next arrow