SIMS shimoga
SIMS shimoga
SIMS Main Building
SIMS Main Building
SIMS Homepage
SIMS-Entrance-3
Slide 3
Mc.Gann Teaching Dist. Hospital
Slide 5
Boys Hostel
next arrow
previous arrow
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, 2005 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 150 ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಪದವಿ ಸೀಟ್ ಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
Read More
SIMS Director ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕಾಲೇಜು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Read More
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 21 ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದು, 206 ನುರಿತ ಹಾಗು ಅನುಭವಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Read More
1932ರಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಇಂದು 950 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಿದೆ.
Read More

Ragging Feee campus

Ragging has ruined countless innocent lives and careers. In order to eradicate it, Hon’ble Supreme Court in Civil Appeal No. 887 of 2009, passed the judgement wherein guidelines were issued for setting up of a Central Crisis Hotline and Anti-Ragging database.

National Anti-Ragging Helpline – 1800-180-5522

sims-facts
150

MBBS Seats

15

PG Departments

206

Teaching Faculty

950

Hospital Beds Capacity